top of page

Längbro

Bostadsrättsförening:

Ej bildad

Status

Kommande

Projektbeskrivning

10 minuter väster om centrala Örebro har Panghus förvärvat en fastighet med stor potential. Mitt i den lantliga idyllen på mark som tidigare utgjorts av jordbruksmark och sommarstugor planeras nu ett nytt bostadsområde. Här kommer cirka 100 bostäder uppföras i varierad skala och form med fokus på parhus, radhus och kedjehus.

Under hösten 2020 erhölls positivt planbesked för fastigheten. Arbetet med detaljplanen för området planeras startas under andra halvan av 2021.

Projektfakta

Kommun

Örebro

Antal bostäder

90

Planerad inflyttning:

BRF

Ej bildad

Påbörjat:

2025

Färdigställt:

-

Plats

bottom of page