top of page
baksida-120-kvm-scaled-2.jpg

Vår verksamhet

Wheat Field

Markaffär

En bra markaffär är stommen för ett lyckat projekt. Att hitta mark som passar våra behov är vår specialitet. Vi har lång erfarenhet och kompetens samt ett stort nätverk av samarbetspartners som gör det möjligt för oss att erbjuda en på marknaden unik helhetslösning.

 

Vi tror på långsiktiga relationer och värdesätter en öppen och tydlig dialog som möjliggör för ett långsiktigt samarbete som alla parter vinner på.  

Vill du utveckla mark tillsammans med oss, kontakta oss här!

Image by Daniel McCullough

Planarbete

När vi genomfört en markaffär startar arbetet med planprocessen. Vi utreder, skissar, visualiserar och projekterar inför ansökan om planbesked. Vid ett positivt planbesked startar vi processen med detaljplanering tillsammans med berörd kommun.

 

Med egen kompetens såsom planarkitekter, byggnadsingenjörer, lantmätare, projektledare och ingenjörer inom teknisk infrastruktur och dagvatten har vi de resurser som krävs för att driva processen på egen hand genom så kallad byggaktörsplan. Vi har även goda och inarbetade samarbetsformer med konsulter inom övriga teknikområden som behandlas i planprocessen.

nykvarn-red-mono.jpg

Våra hus

Att bygga vackra och funktionella hus är kärnan i vår verksamhet. Vi designar och bygger med vår kunds livsstil i åtanke, med målet att skapa hus som är såväl estetiskt tilltalande som ytoptimerade och har ett långt samarbete med den prisbelönta arkitektbyrån Waldemarson arkitekter. 
 

Följande är standard i våra bostäder:

 • Golvvärme skapar ett behagligt klimat och möjliggör fönster från golv till tak. 
   

 • Våra hus har inga elementskarvar vilket gör att de upplevs som platsbyggda.
   

 • Kök från svenskt snickeri. Helintegrerad kyl, frys och diskmaskin.
   

 • Vitvaror från italienska Smeg. 

 • Klinker i entré är ett bra sätt att skapa ett sobert intryck och dessutom skydda husets vackra trägolv från grusiga skor. 
   

 • Trägolv av hög kvalitet ger en varm känsla och andas kvalitet.
   

 • Fönster från danska Velfac som har smal karm vilket ger större fönsteryta. Fönstren har aluminium på utsidan och trä på insidan. 
   

 • Designade spotlights från Maxel. Massiva innerdörrar vilket ger en gedigen känsla och bättre ljudisolering. 
   

 • Isolerade innerväggar – ljudisolerar på ett effektivt sätt (här sparar många andra tillverkare in vilket inte syns, men hörs när de boende flyttar in). Spånskiva bakom alla gipsväggar (ej på brandklassade väggar) – gör det enkelt att sätta upp saker på väggarna utan plugg. 
   

 • Helkaklade badrum – skurna plattor vilket möjliggör smalare fog och ett exklusivare intryck. Innertrappor med dold belysning. 
   

 • Dolda installationer – alla rör är inbyggda i väggarna. 
   

 • Solpaneler som standard i våra projekt - en miljömässig såväl som ekonomisk vinst.

Jonas Waldemarson arkitekt

Vårt arbete att tillsammans med Panghus ta fram högkvalitativa hus med god design, hållbara material och vackra linjer har lett fram till ett vinnande koncept där arkitekturen får tala sitt egna språk.”

Jonas Waldemarson,

Waldemarson arkitekter

Fabriken interior

Fabriken

Vi är mycket stolta över att inneha en av de modernaste byggfabrikerna i hela Baltikum där 48 specialutbildade byggnadstekniker, snickare och processledare arbetar med att bygga våra hus. 

Produktionen är halvautomatiserad och stoltheten över hantverket är en av hemligheterna till det fantastiska resultatet. 

Svensk träråvara byggs till stommar och element i fabriken och monteras sedan på plats vid byggnation. Produktionskapaciteten ligger i dag på 4 hus/vecka och efter planerad utbyggnad kommer denna vara 10 hus/vecka.

Vill du veta mer om vår fabrik, besök Workman på YouTube.

Blue Print

Projektledning

Vi har en projektorganisation med lång erfarenhet av att driva projekt inom plan, exploatering och i byggskede.

 

Under hela projektets livscykel övervakar vi noggrant resurser, arbete, kvalitet och kostnader. Vårt fokus ligger på att minimera risker, optimera produktivitet och upprätthålla högsta kvalitet i alla faser av projektet. Detta möjliggör skapandet av skräddarsydda projektplaner som tar hänsyn till varje detalj och de krav som ställs.

Med vår professionella projektledning är vi trygga i att plan- och byggprocess hanteras effektivt och att resultatet lever upp till förväntningarna. 

Image by Daniel McCullough

Projektering

Inom vår projektorganisation har vi specialiserade resurser som arbetar med projektering av gata, VA och infrastruktur. Vi anammar en proaktiv strategi genom hela processen för att förebygga fördyrande och försenande åtgärder senare under genomförandet av våra projekt.

Utöver vårt arbete med hus, gata, VA och infrastruktur, inkluderar vår expertis även dagvattenplanering och hållbar markanvändning. Vi strävar efter att utveckla lösningar som tar hänsyn till hanteringen av dagvatten på ett hållbart sätt inom ramarna för Agenda 2030. Genom noggrann planering bidrar vi till att minska påverkan på miljön, höja beredskapen för framtida klimatförändringar och skapar samtidigt funktionella och vackra utrymmen för vår byggda miljö.

Construction Site

Entreprenad

En välstrukturerad entreprenadprocess möjliggör en effektiv användning av externa resurser för specifika åtgärder samtidigt som kostnadsbedömning och tidsramar för hela processen blir markant bättre .

 

Noggrant planerade projekteringsprocesser, inklusive optimeringar av massabalansen, minimerar onödiga kostnader i form av både tid och resurser.

 

Genom att etablera långsiktiga kontrakt med stabila samarbetspartners på olika platser runt om i Sverige kan kostnaderna reduceras och samtidigt säkerställs en högkvalitativ resultatleverans.

Forest Road

Hållbart

För att minska klimatpåverkan och hushålla med våra gemensamma resurser jobbar vi bland annat med följande: Råmaterial från svenska skogsbruk; utveckling av nya, innovativa metoder för att effektivisera logistikkedjor och därmed reducera utsläpp; dagvattenplanering och ekosystemtjänster från projektstart vilket skapar goda förutsättningar för resilliens och robust byggande; anläggande av möjlighet till närodling vilket bidrar till förståelse för matproduktion och ökar den sociala hållbarheten i närområdet mm.

Genom att uppföra insekts- och fågelholkar ökar den biologiska mångfalden och främjar ekosystemtjänster, plantering av blommande fruktträd gynnar biodiversiteten.

Vi arbetar med energieffektiva lösningar och energisnåla hus och uppför solceller på taken som standard. Genom att uppnå energiklass B i våra bostäder möjliggör vi för våra kunder att ansöka om Gröna bolån.

bottom of page