top of page
Vattendroppar

Felanmälan

Här kan du göra en felanmälan av din bostadsrätt:

Läs information och använd sedan länken nedan till formuläret för felanmälan.

AKUTA PROBLEM, det vill säga vattenläckor eller andra problem: Kontakta lokal jour.

 

Så här gör du en felanmälan:

Gå först igenom bopärmen, mer information om produkterna och funktioner finns där.

 • Ett ärende per anmälan

 • Bifoga flera bilder på det ni anmäler från olika avstånd och i olika vinklar. 

 • Var tydliga i er förklaring av det ni anmäler 

 • Vitvaror från SMEG – kontakta Smeg.se All nödvändig information finner ni på ert garantibevis och tillhörande informationsblad som är uppladdade under era dokument på bostadssidan. (Garantibeviset fungerar som ett kvitto)

 • Comfortzone – De första 2 åren kan ni felanmäla denna till oss via Envise. Efter två år är det direkt till comfortzone.se  som ni skall vända er till. 

 • NIBE – De första 2 åren ska felanmälan ske till oss via Envise. Viktigt att ange frånlufsvärmepumpens serienummer i samband med felanmälan. Efter 2 år är det direkt till en av NIBEs serviceombud som ni ska vända er till och dessa finner du på nibe.se/support.

 • Tv, telefoni och dator – vänd dig till direkt till din bredbandsleverantör.

Observera att om du gör en felanmälan under garanti- och reklamationsrättstiden, som leder till ett besök eller jourutryckning och det konstateras att det inte är ett garantiärende, blir du betalningsskyldig och du kommer att erhålla en faktura för kostnaden. Kostnaden kan variera beroende av leverantör/entreprenör samt att eventuella resekostnader kan tillkomma. 

Du blir betalningsskyldig när t.ex.:

 • Inget fel kan konstateras.

 • Felaktigheten beror på felaktig hantering, ovarsamhet eller bristande underhåll och rengöring, tex stopp i avlopp/vattenlås.

 • Produkten använts till annat än för avsett ändamål.

 • Produkten tidigare har reparerats av obehörig personal och/eller med annat än originaldelar.

 • Skötsel- och serviceanvisningar ej följts korrekt .

 • Produkten vanvårdats eller använts på ett onormalt sätt.

 • Garanti enligt gällande lagstiftning ej gäller eller om det har skett en olycka efter att du har fått vara.

 

Avsyn av bostad vid tillträdet:

 

Skador i form av repor, hack eller liknande i golv, väggar, trappa eller köksdekor som noteras vid tillträdet måste vara oss till handa omgående vid er inflyttning, på tillträdesdagen. Denna typ av felanmälningar behandlas inte i de fall de inkommer dagen efter tillträdet, detta med anledning av att det då inte går att härleda skadan.

För att komma vidare till formuläret för felanmälan behöver du först bekräfta att du tagit del av informationen ovan. Klicka sedan på knappen nedan.

bottom of page