top of page

Allmän info - välkommen hem!

Välkommen till ditt Panghus! Här hittar du viktig information om ditt boende som är bra att känna till.
Allmän info - välkommen hem!

Välkommen hem!

Som ägare av en bostad från Panghus får du och din familj ett hem där ni kan trivas och leva länge. Vi lägger stor vikt vid kvaliteten på material, design och inredning för att skapa ett högkvalitativt boende för dig.


I det här dokumentet har vi samlat information som kan vara intressant och viktig för dig. Du kanske redan känner till en del om din nya bostad, men det finns säkert också saker du inte känner till. Syftet med detta dokument är att göra ditt boende enkelt och trivsamt.


Här hittar du information, instruktioner och skötselråd för din nya bostad. För att garantin ska gälla är det viktigt att följa skötselråden för varje produkt.


Observera att det kan finnas ändringar och tryckfel i dokumentet samt från våra leverantörer. På SBC:s kundportal kan du hitta information om din bostadsrättsförening, inklusive stadgar och garantibevis. Logga in med bank-ID på: https://hemma.sbc.se/kundportal/login


Bostadsrättsförening

När du köper en bostadsrätt blir du medlem i en bostadsrättsförening och får rätt att bo där obegränsat. Du äger en del av föreningen, som i sin tur äger fastigheten. Tillsammans med andra medlemmar äger och förvaltar ni föreningens bostäder och gemensamma områden. Du och dina grannar styr föreningen genom den styrelse ni väljer på den årliga föreningsstämman. Stadgarna utgör grundreglerna för föreningen.


Bostadsrättsförsäkring/hemförsäkring

För att skydda mot inbrott, brand och översvämning är det viktigt att ha en hemförsäkring. Se till att din försäkring täcker de delar av bostaden som du ansvarar för och som inte omfattas av föreningens försäkring.


Slutbesiktning

Innan du flyttar in genomförs en slutbesiktning av en opartisk besiktningsman för att säkerställa att byggnaden är utförd enligt avtal och byggregler. Eventuella avvikelser noteras och åtgärdas av Panghus eller deras entreprenörer.


Garantitid

Garantitiden för ytskikt som målning, vitvaror och värmeutrustning är två år. Under denna tid åtgärdas eventuella fel som påverkar värme, ventilation och el.


Efter två år kan föreningen kalla till en garantibesiktning för att gå igenom husen och noter eventuella fel som uppkommit under garantitiden. Panghus ansvarar för att åtgärda dessa fel.


Ansvar för underhållet

Du som bostadsrättsinnehavare är ansvarig för det inre underhållet av bostaden enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar.


Snabba tips / bra att veta!

Utförliga skötselanvisningar finns i leverantörernas bruksanvisningar samt i pärmen och manualerna i kökslådan vid tillträdet.


Avlopp och vattenlås

Rengör regelbundet avloppsrören och vattenlåsen enligt leverantörens instruktioner för att undvika dålig lukt. Var noga med att återställa golvbrunnsinsatsen enligt anvisningarna. Håll vattenlåsen fuktiga för att undvika lukt. Använd inte köksvasken som avfallskvarn och ansvara för rengöring och byte av packningar.


Skvallerrör

Ett skvallerrör används för att upptäcka läckage i wc/d-installationer. Om vatten kommer ut måste du omedelbart stänga av vattnet.


Avstängning av vatten

För att spara energi, var sparsam med vattenförbrukningen och stäng av vattnet vid läckage eller arbete på vattenanslutningar. Avstängningsventiler finns i kök och våtrum.


Elarbeten och säkerhet

Använd alltid auktoriserade elektriker för elarbeten. Tips om elsäkerhet finns hos Elsäkerhetsverket.


Imma på glasrutor

Imma eller kondens är ett naturligt fenomen som vi inte helt kan undvika. Förenklat kan sägas att det bildas imma på rutorna därför att den varma luften inomhus kyls av mot de kallare glasrutorna. Om det uppstår invändig kondens/frost nertill på glaset enstaka gånger vid väldigt kall väderlek (-10 grader eller kallare) så behöver man inte vara orolig men om kondensen uppkommer tidigare behöver man undersöka åtgärder för att minska detta. Invändig kondens avhjälps i första hand genom att öka värmen och/eller ventilationen inne i huset. 

 

Invändig kondens och frost är sällsynt ett tecken på att det är fel på fönsterkonstruktionen. Den kallaste ytan på ett fönster är naturligt nertill vid glaskanten och det finns normalt ingen anledning att göra åtgärder på själva fönstren. 

 

 Orsak till kondens: 


  • Vilken typ av uppvärmning man har 

  • Om man har gardiner som täcker för så luften inte kan cirkulera vid fönstren 

  • Om fönstren går hela vägen ned mot golvet 

  • Växter i fönstren kan också bidra till invändig kondens 

  

Fukten i den varma luften sätter sig på den kalla rutan som kondens. Ju mer fukt i luften och ju lägre temperatur, desto mer kondens. 


Det finns tre viktiga åtgärder som minskar risken för kondens inomhus 


  • Vädra ordentligt 2-3 gånger om dagen i 5-10 minuter.

  • Ha värmen på så att temperaturen ligger på 20-22° C hela dygnet.

  • Sörj för god luftcirkulation i alla rum.


Persienner

Om du sätter egna persienner i fönstren, tänk på att mörka persienner kan bli mycket varma av solinstrålning, vilket gör att temperaturen mellan glasen kan bli så hög att sprickor i glaset uppstår. Observera att du också kan få ljudproblem om du borrar i fönsterkarmen.  


Ventilation

Rengör frånluftsdon och köksfläkt regelbundet för optimal funktion. Se till att friskluftventiler är öppna.


Luftfiltret i frånluftsvärmepumpen bör bytas/rengöras regelbundet för att säkerställa effektivitet.


Vitvaror

Kontrollera och torka upp kondens och vattenläckage under diskmaskin, kyl och frys. Rengör tvättfack och luddlåda regelbundet.


Låscylinder

Smörj låscylindern två gånger per år med låsspray. Undvik användning av grafit.


Felanmälan

Innan du gör en felanmälan, kontrollera om felet kan justeras av dig själv. Fel som uppstår under garantitiden kan anmälas på Panghus.se/felanmalan.


Observera att du blir betalningsskyldig om felanmälan leder till ett besök och det inte är ett garantiärende.


Tack för att du valde en bostad från Panghus!

bottom of page