top of page
Man i kostym signering

Ansvarsfördelning

Tabellen visar ansvarsfördelningen mellan dig som boende och bostadsrättsföreningen.

Byggdel 
Medlemmens ansvar 
Föreningens ansvar 
Kommentar 
Tätningslister 
Golv i bostad 
Ytbehandling, ytbeläggning inklusive keramiska plattor samt underliggande tätskikt 
Underliggande stomme 
Innerväggar/tak i bostad 
Ytskikt t ex målning, keramiska plattor samt underliggande tätskikt 
Underliggande konstruktioner eller stomme 
Elartiklar 
El-centralen och ledningar fram till denna /Stigarledning fram till proppskåp/gruppcentral 
Föreningens matning till el-central 
Övriga elinstallationer, t ex eluttag, strömbrytare, armatur, konverter 
Övriga ledningar och installationer inkl. uttag/strömställare i bostaden 
Installation från elcentral /IT-skåp till bostadens uttag/ strömställare 
VVS-artiklar, t ex 
Synliga och åtkomliga avloppsledningar med golvbrunn och sil 
Golvbrunn och sil 
Inkl. avloppsrensning 
Blandare, dusch, duschslang, vattenutkastare  
WC-stol inklusive spolanordning 
Packningar 
Badkar samt ev. duschvägg- /hörna /skärmvägg 
Ventiler och termostater till golvvärmesystem 
Kall- och varmvattenledningar (Fram till anslutning) 
Avloppsledningar fram till stamledning, rensning 
Rensning av vattenlås och byte av packningar 
Ventilationsartiklar 
Ventilationsfilter (Rengöring/byte av t.ex. filter till köksfläkt) 
Ventilationsdon (Från- och tilluftsventiler) 
Medlemmen ansvarar för rengöring. 
Övrigt 
*Enligt stadgarna §12 
Köksutrustning inkl. vitvaror 
Badrumsinredning, inkl. vitvaror och frånluftsvärmepump 
Invändig trappa, innerdörrar, beslag 
Trösklar, socklar, foder och lister 
Vattenmätare 
Utvändigt 
Konstruktion (betong) 
Fasad 
Mark (uppfart, gräsmatta, grus, häckar, trall/uteplats och markiser) på upplåten yta 
Styrelsens tillstånd krävs för uppsättning av markiser, trall och staket 
Underhåll inkl. snöröjning av gator 
Föreningen ansvarar för gatan genom området 
Snöröjning uppfart, uteplatser och terrasser 
Förråd tillhörande bostaden 
Föreiningen ansvarar för det yttre. 
Entrédörr, fönster, fönsterdörrar, skjutdörr 
Utvändiga karmar och bågar 
Invändig målning av karmar och bågar  
Fönsterglas  
Medlemmarna är ansvariga för skador på fönsterglas som uppkommer både inifrån och utifrån. 
Spanjolett inkl. handtag 
Låscylinder, låskista, beslag, dörrhandtag 
bottom of page