top of page

Östanbyn

Ej bildad

Status

Pågående

Projektbeskrivning

I idylliska Östanbyn, Sandviken har Panghus förvärvat mark och påbörjat planprocess med syftet att uppföra cirka 45 fristående hus.


Planarbetet pågår och förväntas vara färdigt under Q1 2024.


Byggstart planeras till Q3 2024.

Projektfakta

Kommun

Sandviken

Antal bostäder

45

Planerad inflyttning:

BRF

Ej bildad

Påbörjat:

2024

Färdigställt:

-

Plats

bottom of page