top of page

Bara Kullar

Ej bildad

Status

Kommande

Projektbeskrivning

I Bara tätort, cirka 10 minuter öster om Malmö har Panghus förvärvat ett markområde om cirka 9 hektar med syfte att utveckla ett nytt bostadsområde. Området är vackert beläget i det skånska jordbrukslandskapet med cykelavstånd till centrala Malmö. I direkt anslutning till platsen ligger en av Sveriges bästa golfbanor, PGA Sweden National. 

Panghus erhöll positivt planbesked under våren 2020 och arbetet med detaljplanen planeras starta under våren 2021.

Området har tidigare varit jordbruksmark och såldes till Panghus av Stig Lindgren som brukat marken.

Projektfakta

Kommun

Svedala

Antal bostäder

160

Planerad inflyttning:

BRF

Ej bildad

Påbörjat:

2026

Färdigställt:

-

Plats

bottom of page