top of page

Flackarp

Bostadsrättsförening:

Ej bildad

Status

Kommande

Projektbeskrivning

I direkt anslutning till Lund planerar Panghus för ett bostadsområde om totalt cirka 240 nya bostäder. Bostäderna kommer att uppföras som stadsradhus, radhus och friliggande småhus för att tillskapa en ny urban by i enlighet med förslaget till ny översiktsplan för Staffanstorp.

Projektfakta

Kommun

Staffanstorp

Antal bostäder

200

Planerad inflyttning:

BRF

Ej bildad

Påbörjat:

2026

Färdigställt:

-

Plats

bottom of page