top of page

Kungsbro

Ej bildad

Status

Kommande

Projektbeskrivning

I Kungsbro, norr om Linköping, har Panghus förvärvat mark med ambitionen att uppföra cirka 100 bostäder i småhusform. Arbetet med detaljplan har påbörjats och projektet beräknas stå färdigt 2027.

Projektfakta

Kommun

Linköping

Antal bostäder

250

Planerad inflyttning:

BRF

Ej bildad

Påbörjat:

2026

Färdigställt:

-

Plats

bottom of page