top of page

Brandvarnare

Här hittar du information om din brandvarnare från Homevision.
Brandvarnare

Homevision’s smarta brandvarnare har en högkänslig sensor och varnar både visuellt och med siren.


I en allvarlig situation varnar röksensorn med en röd LED som blinkar snabbt och med ett starkt tjutande larm. 


Brandvarnare bör installeras i alla rum (förutom badrummet) och övriga områden i hemmet, för att säkerställa att alla personer i hemmet kommer att kunna höra och reagera på larmljudet. 


Rekommenderat minsta skydd är att montera ett larm i korridoren mellan vardagsrum och sovplatser för att se till att larmet är hörbart när familjen sover.


Batteribyte

Öppna batterifacket genom att ta ut detektorn från hållaren. Ta bort det tomma batteriet och sätt i ett nytt 3 V CR123A litiumbatteri i facket. Lägg märke till plus- och minuspolaritet. Lås fast detektorn i hållaren igen. Testa om batteriet är rätt placerat genom att aktivera testläget.


Test/Stopp-knapp

Aktivera detektorns testläge för att kontrollera att den fungerar genom att trycka på Test/Stopp-knappen. Ljusdioden blinkar snabbt och detektorn låter.


Återställningsknapp

Återställ enheten till fabriksinställning genom att hålla återställningsknappen intryckt i tio sekunder tills LED-indikatorn blinkar grönt tre gånger.


Testning och Användning


  • Testa detektorn en gång i månaden. Byt genast ut detektorn om testen misslyckas.

  • Om detektorn är skadad ska den genast bytas ut.

  • Byt batteriet genast när detektorn visar att batteriet är svagt. (upp till 3 års batteritid)

  • Observera - Om batteriet tas ut slutar larmet att fungera.

  • Använd endast ett CR123A 3,0 V litiumbatteri. Andra batterier kan orsaka felaktig funktion.

  • Tryck på test-knappen för att kontrollera funktionen när batteriet har bytts ut.

  • Rengör detektorn en gång i månaden med en mjuk borste.

  • Använd aldrig vatten, rengöringsmedel eller lösningsmedel för att rengöra detektorn eftersom det kan skada enheten.

  • Använd aldrig någon form av flamma för att testa enheten. Du kan skada eller orsaka brand i rökdetektorn eller ditt hem av misstag.

  • Rökdetektorn kan inte varna personer med hörselnedsättning. Vi rekommenderar att montera särskilda rökdetektorer för att varna personer med hörselnedsättning.


För mer information och kompletterande produkter, se homevision.se

bottom of page