top of page

El

Här hittar du information som rör elinstallationer i ditt hus.
El

De flesta elinstallationsarbeten ska utföras av ett registrerat elinstallationsföretag. En del enklare arbeten kan du få utföra själv, men bara om du besitter tillräcklig kunskap och vet hur du ska gå till väga. Annars skall alla arbeten utföras av en auktoriserad elektriker, både ur säkerhets- och försäkringssynpunkt. Tips om elsäkerhet i hemmet finns att hämta hos Elsäkerhetsverket, elsakerhetsverket.se


Med hänvisning till ovan är nedanstående punkter åtgärder du själv får utföra:

  • Byta trasig proppsäkring och återställa utlöst automatsäkring

  • Byta glödlampor

  • Byta lamphållare

  • Montera skarvsladdar

  • Montera sladdströmbrytare och stickproppar

  • Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar

  • Byta befintlig strömbrytare för högst 16 A som är placerad i en egen kapsling eller dosa

  • Byta befintligt vägguttag för högst 16 A som är placerat i en egen kapsling eller dosa.


Elskåp och jordfällsbrytare

Elskåpet är placerat i förrådsutrymmet under trappan. Bostaden är säkrad med automatsäkringar och en jordfällsbrytare är monterad i elskåpet. Kontrollera att alla säkringar är i drift.


Om jordfällsbrytaren löser ut, kan den med ett handgrepp återställas. Orsaken är ofta en felaktigt kopplad apparat eller maskin som är ansluten via ett vägguttag.


Om jordfällsbrytaren löses ut omedelbart igen trots återställning skall följande steg göras för att finna den felaktiga apparaten.


1.  Bryt alla säkringar (fäll ned i viloläge)

2.  Återställ jordfällsbrytaren

3.  Slå sedan till automatsäkringarna i driftläge en efter en. 


Du ser nu vilken automatsäkring som löser ut jordfällsbrytaren och kan därmed lokalisera det eluttag och den apparat som orskat att jordfällsbrytaren löses ut.

bottom of page