top of page

Vattenutkastare

Här hittar du information om din vattenutkastare.
Vattenutkastare

Vattenutkastare:


Trädgårdskran:   FMM, Vattenutkastare 400 mm med nyckel, art. 4316696


Vattenutkastaren dränerar sig själv vid varje användning.


Observera: Innan avstängning inför vintern skall påmonterad snabbkoppling, slang och eventuell ventil demonteras för att den skall vara fryssäker. Kontrollera att trädgårdskranen inte står på och droppar. Det kan då bildas is vid utloppet, vilket medför risk för sönderfrysning.


För mer information, se fmmattsson.com/sv/

bottom of page